Investim în educație

Modernizare și reabilitare

Sprijinim atât modernizarea şi reabilitarea unităţilor şcolare şi universitare, care să asigure condiţii optime de studiu cât şi construirea unor noi spaţii de învăţământ care să ofere o calitate a vieţii de student/elev la standarde ridicate.

Digitalizare De asemenea, dorim să digitalizăm învăţământul prin dotarea cu dispozitive electronice cu conexiune la internet pentru elevii din zone defavorizate şi pentru cadrele didactice, în vederea desfăşurării activităţilor atât în şcoală cât şi online.

Campusuri 30 de cămine studenţeşti pentru 30 de instituţii de Învăţământ superior de stat din 13 centre universitare. Valoarea totală a investiţiilor 1,248 mld. Lei. 40 de noi campusuri şcolare. Valoare totală de aproximativ 2 mld. Lei. 2.488 de unităţi şcolare în modernizare cost estimat 6,046 mld. Lei.